Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Brf Öster Om Heden
Tisdagen den 21:e Maj 2019 kl 19:00
Plats: Bohusrummet

Kl. 19:00 Frågestund, information och tillfälle att betala medlemsavgift 150 kr. Alla
hyresgäster är välkomna!
Kl. 19:30 Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma.
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Godkännande av röstlängden
 6. Val av 1 justeringsman tillika rösträknare
 7. Mötets behöriga utlysning
 8. Årsredovisning 2018
 9. Revisionsberättelse 2018
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17. Val av webbansvarig
 18. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgift
 19. Övriga frågor (frågor till styrelsen mailas senast en vecka före årsmötet till:
  styrelsen@brfosteromheden.se)
 20. Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen, BRF Öster Om Heden
brfosteromheden.se

Valet 2018

”Socialdemokraterna i Göteborg lovar att bygga bort bostadsbristen. Om de får behålla makten ska 60 000 bostäder byggas fram till 2028….För att finansiera en ökad byggtakt kan det bli aktuellt att sälja delar av dagens bestånd.”
Läs mer på gp.se

Mvh
Styrelsen

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Brf Öster Om Heden
Måndagen den 14:e Maj 2018 kl 19:00
Plats: Bohusrummet

Kl. 19:00 Frågestund, information och tillfälle att betala medlemsavgift 150 kr. Alla
hyresgäster är välkomna!
Kl. 19:30 Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma.
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av protokollförare
5. Godkännande av röstlängden
6. Val av 1 justeringsmän tillika rösträknare
7. Mötets behöriga utlysning
8. Årsredovisning 2017
9. Revisionsberättelse 2017
10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
13. Beslut om antalet styrelseledamöter
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av revisor
16. Val av valberedning
17. Val av webbansvarig
18. Fastställande av styrelsens förslag om inträdesavgift och medlemsavgift
19. Övriga frågor (frågor till styrelsen mailas senast en vecka före årsmötet till:
styrelsen@brfosteromheden.se)
20. Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen, BRF Öster Om Heden
brfosteromheden.se

Om Hedens framtid

”…genom att ta det bästa med Heden, som Gothia Cup och Partille Cup, och lägga till ännu mer av detta kan man sätta Göteborg ännu mer på kartan. Det är svårt att konkurrera och göra internationellt avtryck med ett högt hus, det gäller att i stället förstärka det som är speciellt för Göteborg”

Ett av många förslag och kanske ett av dom bättre om man ser till helheten
Läs om detta på gp.se

Mvh
Styrelsen

Kallelse till årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I BRF ÖSTER OM HEDEN
MÅNDAGEN DEN 25 APRIL 2015 KL 19:00
PLATS: BOHUSRUMMET

Kl. 19:00    Frågestund, information och tillfälle att betala medlemsavgift 150 kr. Alla hyresgäster är välkomna!
Kl. 19:30    Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma.
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande.

Dagordning:
1.    Mötets öppnande
2.    Fastställande av dagordning
3.    Val av mötesordförande
4.    Val av protokollförare
5.    Godkännande av röstlängden
6.    Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
7.    Mötets behöriga utlysning
8.    Årsredovisning 2015
9.    Revisionsberättelse 2015
10.    Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.    Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
13.    Beslut om antalet styrelseledamöter
14.    Val av styrelseledamöter
15.    Val av revisor
16.    Val av valberedning
17.    Val av webbansvarig
18.    Fastställande av styrelsens förslag om inträdesavgift och medlemsavgift
19.    Fastställande av styrelsens förslag till ändringar av stadgar gällande kallelse till årsmöten.
20.    Styrelsens förslag om att överföra föreningens tillgångar till en indexfond med lägre avgift än nuvarande kontoavtal.
21.    Övriga frågor (frågor till styrelsen mailas senast en vecka före årsmötet till: styrelsen@brfosteromheden.se)
22.    Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen, BRF Öster Om Heden
www.brfosteromheden.se

Bostäder vid Bohusgatan

Viktig information – planerad nybyggnation på Bohusgatan!

Den 17:e juni antog Byggnadsnämnden en plan för nybyggnation av lägenheter på Bohusgatan. Husen, som kommer rymma 200 lägenheter, kommer vara mellan 5 och 16 våningar och uppföras på ytan som idag är parkeringsplats. Läs mer på http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan–och-byggprojekt

Läs merBostäder vid Bohusgatan