”Förenklad inbetalning av medlemsavgift”

För att förenkla inbetalningen av medlemsavgiften (150 kr som engångskostnad till bankgiro 5347-1611) via Internetbank är det nu möjligt att endast ange Bostadsbolagets lägenhetsnummer i rutan för meddelanden (i stället för OCR).
Maila sedan kontaktuppgifter, gatuadress, samt Bostadsbolagets tresiffriga lägenhetsnummer till styrelsen@brfosteromheden.se

Mvh
Styrelsen