Förslag till årsmöte

Förslag till årsmöte i BRF Öster om Heden måndagen den 14 april 2014

Styrelse

Omval av:

Christina Roth Lauronen Engelbrektsgatan 36 att väljas på 1 år
Jukka Roth Lauronen Engelbrektsgatan 36 att väljas på 2 år
Veronica Santinelli Engelbrektsgatan 54 att väljas på 1 år
John Fredenhag Skånegatan 17 c att väljas på 1 år
Hans-Eric Waborg Sten Sturegatan 24 att väljas på 2 år

Summa 5 ledamöter

Läs mer

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i BRF Öster om Heden
Måndagen den 14 April 2014
Plats: Bohusrummet

Kl 19:00      Frågestund,  information och tillfälle att betala medlemsavgift
på 150 kr
Alla hyresgäster är välkomna

Kl 19:45     Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande(kan lösas på plats, se punkt ovan)

Läs mer