Förslag till årsmöte

Förslag till årsmöte i BRF Öster om Heden måndagen den 14 april 2014

Styrelse

Omval av:

Christina Roth Lauronen Engelbrektsgatan 36 att väljas på 1 år
Jukka Roth Lauronen Engelbrektsgatan 36 att väljas på 2 år
Veronica Santinelli Engelbrektsgatan 54 att väljas på 1 år
John Fredenhag Skånegatan 17 c att väljas på 1 år
Hans-Eric Waborg Sten Sturegatan 24 att väljas på 2 år

Summa 5 ledamöter

Revisor
Omval av:
Britt Krantz

Valberedning
Omval av:
Saedeh Amini
Britt Krantz

Vi ser gärna att valberedningen utökas med ytterligare någon/några personer genom nyval på årsmötet.

Göteborg den 11 mars 2014

Valberedningen
Saedeh Amini och Britt Krantz