Plan- & byggprojekt i Göteborg

Det finns planer om byggnation av bostäder vid Bohusgatan (gamla brandstationen).
”Planen syftar till att möjliggöra en förtätning med bostäder i tre byggnadsvolymer”

Läs mer på goteborg.se

 

Mvh
Styrelsen

Johannes Hulter (S) tycker till om Heden

 ”Låt Heden bli testarena för den hållbara blandstaden. Vi vill se en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsdel växa fram på Heden. Den ska kunna fungera som testarena för andra stadsprojekt, exempelvis den nya Älvstaden”

Läs mer på GP.se