Fortskridna planer för Bohusgatan

Planerna på att bygga på Bohusgatan är nu enligt stadens hemsida
”i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.”
Det hela gäller  ”förtätning med bostäder inom fastigheten Heden 22:10 (gamla brandstationstomten).”

Läs mer på goteborg.se

Mvh
Styrelsen