Bostäder vid Bohusgatan

Viktig information – planerad nybyggnation på Bohusgatan!

Den 17:e juni antog Byggnadsnämnden en plan för nybyggnation av lägenheter på Bohusgatan. Husen, som kommer rymma 200 lägenheter, kommer vara mellan 5 och 16 våningar och uppföras på ytan som idag är parkeringsplats. Läs mer på http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan–och-byggprojekt

Överklagan och invändningar mot planen måste inkomma till Förvaltningsrätten inom 3 veckor från antagandedatum (17 juni). Det är fritt för alla boende att lämna in en överklagan, forvaltningsrattenigoteborg@dom.se Diarienr: SBK: BN0540/08

Bostadsrättsföreningen Öster om Heden har idag den 24 juni författat en överklagan med synpunkter på bland annat sättningsrisker, buller samt luftföroreningar genom ökad trafik.

Mer info följer.

Mvh
Styrelsen