”Planer för Heden dröjer”

Ännu en gång skjuts det upp.
”Processen med att bygga på Heden stannar av. Igen. Detaljplanearbetet skjuts på framtiden – annat ses som mer akut. ..”
Läs hela artikeln på gp.se