Föreningen

Till Hyresgäster och medlemmar i Bostadsrättsföreningen Öster om Heden

Föreningen har verkat i många år utan att Bostadsbolaget vill sälja fastigheten.
Den nuvarande styrelsen har blivit äldre och många medlemmar är också äldre.
Intresset för att köpa sin egen lägenhet har därför också minskat.
Många vill inte skuldsätta sig och investera i sin bostad.
Föreningen har också ett medlemskap som uppstår när man betalar medlemsavgiften en gång och det kvarstår sedan hela tiden utan att ny avgift betalas.
Detta medför att föreningens ekonomi är dålig. Det finns inga skulder och en obetydlig kassa finns. Styrelsen vill därför erbjuda Er att rösta för om föreningen ska upphöra eller finnas kvar.

Ni röstar Ja för avveckling av föreningen

Ni röstar Nej till avveckling av föreningen och då måste Ni lämna förslag på
person som vill ingå i styrelsen.

Röstningen pågår 15 oktober till 31 oktober 2020.
Ni kan rösta genom sända in ett svar till
valosteromheden@gmail.com

Ange Ert namn och Bostadsbolagets lägenhetsnummer (står på dörren)

Rösta Ja till nedläggning

Rösta Nej till nedläggning och ange namn på villig ledamot till styrelsen.

Om Ni inte kan rösta via mail kan Ni lämna Er röst till nedanstående adress

Hälsningar
Styrelsen

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTER OM HEDEN
c/o John Fredenhag Skånegatan 17 C 411 40
mail: valosteromheden@gmail.com