Föreningen

Till Hyresgäster och medlemmar i Bostadsrättsföreningen Öster om Heden

Föreningen har verkat i många år utan att Bostadsbolaget vill sälja fastigheten.
Den nuvarande styrelsen har blivit äldre och många medlemmar är också äldre.
Intresset för att köpa sin egen lägenhet har därför också minskat.
Många vill inte skuldsätta sig och investera i sin bostad.
Föreningen har också ett medlemskap som uppstår när man betalar medlemsavgiften en gång och det kvarstår sedan hela tiden utan att ny avgift betalas.
Detta medför att föreningens ekonomi är dålig. Det finns inga skulder och en obetydlig kassa finns. Styrelsen vill därför erbjuda Er att rösta för om föreningen ska upphöra eller finnas kvar.

Ni röstar Ja för avveckling av föreningen

Ni röstar Nej till avveckling av föreningen och då måste Ni lämna förslag på
person som vill ingå i styrelsen.

Röstningen pågår 15 oktober till 31 oktober 2020.
Ni kan rösta genom sända in ett svar till
valosteromheden@gmail.com

Ange Ert namn och Bostadsbolagets lägenhetsnummer (står på dörren)

Rösta Ja till nedläggning

Rösta Nej till nedläggning och ange namn på villig ledamot till styrelsen.

Om Ni inte kan rösta via mail kan Ni lämna Er röst till nedanstående adress

Hälsningar
Styrelsen

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTER OM HEDEN
c/o John Fredenhag Skånegatan 17 C 411 40
mail: valosteromheden@gmail.com

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Brf Öster Om Heden
Tisdagen den 21:e Maj 2019 kl 19:00
Plats: Bohusrummet

Kl. 19:00 Frågestund, information och tillfälle att betala medlemsavgift 150 kr. Alla
hyresgäster är välkomna!
Kl. 19:30 Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma.
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Godkännande av röstlängden
 6. Val av 1 justeringsman tillika rösträknare
 7. Mötets behöriga utlysning
 8. Årsredovisning 2018
 9. Revisionsberättelse 2018
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17. Val av webbansvarig
 18. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgift
 19. Övriga frågor (frågor till styrelsen mailas senast en vecka före årsmötet till:
  styrelsen@brfosteromheden.se)
 20. Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen, BRF Öster Om Heden
brfosteromheden.se

Utförsäljning av hyresrätter

”Det kommunala bostadsbolaget i Hammarkullen planerar att omvandla 200 hyresrätter till andelslägenheter. I går marscherade hyresgäster och andra boende i Hammarkullen för att visa sitt motstånd.”


En intresseförfrågan innan man går planerar för långt kanske hade varit på sin plats…
Läs mer på svt.se

Mvh
Styrelsen

Valet 2018

”Socialdemokraterna i Göteborg lovar att bygga bort bostadsbristen. Om de får behålla makten ska 60 000 bostäder byggas fram till 2028….För att finansiera en ökad byggtakt kan det bli aktuellt att sälja delar av dagens bestånd.”
Läs mer på gp.se

Mvh
Styrelsen

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Brf Öster Om Heden
Måndagen den 14:e Maj 2018 kl 19:00
Plats: Bohusrummet

Kl. 19:00 Frågestund, information och tillfälle att betala medlemsavgift 150 kr. Alla
hyresgäster är välkomna!
Kl. 19:30 Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma.
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av protokollförare
5. Godkännande av röstlängden
6. Val av 1 justeringsmän tillika rösträknare
7. Mötets behöriga utlysning
8. Årsredovisning 2017
9. Revisionsberättelse 2017
10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
13. Beslut om antalet styrelseledamöter
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av revisor
16. Val av valberedning
17. Val av webbansvarig
18. Fastställande av styrelsens förslag om inträdesavgift och medlemsavgift
19. Övriga frågor (frågor till styrelsen mailas senast en vecka före årsmötet till:
styrelsen@brfosteromheden.se)
20. Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen, BRF Öster Om Heden
brfosteromheden.se

”Planer för Heden dröjer”

Ännu en gång skjuts det upp.
”Processen med att bygga på Heden stannar av. Igen. Detaljplanearbetet skjuts på framtiden – annat ses som mer akut. ..”
Läs hela artikeln på gp.se

Om Hedens framtid

”…genom att ta det bästa med Heden, som Gothia Cup och Partille Cup, och lägga till ännu mer av detta kan man sätta Göteborg ännu mer på kartan. Det är svårt att konkurrera och göra internationellt avtryck med ett högt hus, det gäller att i stället förstärka det som är speciellt för Göteborg”

Ett av många förslag och kanske ett av dom bättre om man ser till helheten
Läs om detta på gp.se

Mvh
Styrelsen

Kallelse till årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I BRF ÖSTER OM HEDEN
MÅNDAGEN DEN 25 APRIL 2015 KL 19:00
PLATS: BOHUSRUMMET

Kl. 19:00    Frågestund, information och tillfälle att betala medlemsavgift 150 kr. Alla hyresgäster är välkomna!
Kl. 19:30    Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma.
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande.

Dagordning:
1.    Mötets öppnande
2.    Fastställande av dagordning
3.    Val av mötesordförande
4.    Val av protokollförare
5.    Godkännande av röstlängden
6.    Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
7.    Mötets behöriga utlysning
8.    Årsredovisning 2015
9.    Revisionsberättelse 2015
10.    Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.    Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
13.    Beslut om antalet styrelseledamöter
14.    Val av styrelseledamöter
15.    Val av revisor
16.    Val av valberedning
17.    Val av webbansvarig
18.    Fastställande av styrelsens förslag om inträdesavgift och medlemsavgift
19.    Fastställande av styrelsens förslag till ändringar av stadgar gällande kallelse till årsmöten.
20.    Styrelsens förslag om att överföra föreningens tillgångar till en indexfond med lägre avgift än nuvarande kontoavtal.
21.    Övriga frågor (frågor till styrelsen mailas senast en vecka före årsmötet till: styrelsen@brfosteromheden.se)
22.    Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen, BRF Öster Om Heden
www.brfosteromheden.se

Byggande av nya lägenheter i Göteborg

”Göteborg ska få 7 000 extra lägenheter fram till år 2021. Det blev klart efter att Byggnadsnämnden på måndagen klubbat igenom den så kallade jubileumssatsningen.”

Läs mer på gp.se

Mvh
Styrelsen