Vänliga veckan

Imorgon börjar vänliga veckan!
”Nu är det dags att vara extra snäll. På måndagen inleds vänliga veckan. I år utmanas svenskar att bli vänligare mot sina grannar….”

Läs mer på gp.se

Mvh
Styrelsen

I närområdet…

God fortsättning!

Kanske inte en dag för sent att husen mittemot boende på Engelbrektsgatan snyggas till lite även om delar av utsikten försämras för vissa? Sen kan det ju vara trevligt med några fler butiker i närområdet.

Läs mer goteborg.se : Påbyggnad av bostäder vid Sten Sturegatan

Mvh
Styrelsen

 

Valet 2014 – partiernas inställning i bostadsrättsfrågan

Uppdaterad 2014-09-12 kl 13:40

Då de olika partiernas inställning till en ombildning av hyresrätter till bostadsrätter kändes väldigt aktuell kontaktade vi de olika partierna i Göteborg för att höra hur de ställer sig i frågan.

Vi ställde följande frågor till de 10 största partierna som kandiderar till Kommunfullmäktige i Göteborg vid valet den 14 september 2014:

Hur ser ni på en utförsäljning av allmännyttans hyreslägenheter/ombildning till bostadsrätter i centrala Göteborg? Om positivt svar, är det en prioriterad fråga? Tidsaspekt?

Läs mer

Fortskridna planer för Bohusgatan

Planerna på att bygga på Bohusgatan är nu enligt stadens hemsida
”i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.”
Det hela gäller  ”förtätning med bostäder inom fastigheten Heden 22:10 (gamla brandstationstomten).”

Läs mer på goteborg.se

Mvh
Styrelsen

 

Plan- & byggprojekt i Göteborg

Det finns planer om byggnation av bostäder vid Bohusgatan (gamla brandstationen).
”Planen syftar till att möjliggöra en förtätning med bostäder i tre byggnadsvolymer”

Läs mer på goteborg.se

 

Mvh
Styrelsen

Johannes Hulter (S) tycker till om Heden

 ”Låt Heden bli testarena för den hållbara blandstaden. Vi vill se en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsdel växa fram på Heden. Den ska kunna fungera som testarena för andra stadsprojekt, exempelvis den nya Älvstaden”

Läs mer på GP.se

Helene Odenjung (FP) vill öka byggandet

”….. Hur mycket av de kommunala bostadsbolagen skulle säljas vid ett maktskifte?
– Jag har en ganska pragmatisk inställning. Är det så att hyresgästerna vill ombilda till bostadsrättsförening så tycker jag vi ska underlätta för det. Men det är inget egenvärde att sälja av hyresrätter….”

Läs mer på GP.se

Förslag till årsmöte

Förslag till årsmöte i BRF Öster om Heden måndagen den 14 april 2014

Styrelse

Omval av:

Christina Roth Lauronen Engelbrektsgatan 36 att väljas på 1 år
Jukka Roth Lauronen Engelbrektsgatan 36 att väljas på 2 år
Veronica Santinelli Engelbrektsgatan 54 att väljas på 1 år
John Fredenhag Skånegatan 17 c att väljas på 1 år
Hans-Eric Waborg Sten Sturegatan 24 att väljas på 2 år

Summa 5 ledamöter

Läs mer

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i BRF Öster om Heden
Måndagen den 14 April 2014
Plats: Bohusrummet

Kl 19:00      Frågestund,  information och tillfälle att betala medlemsavgift
på 150 kr
Alla hyresgäster är välkomna

Kl 19:45     Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande(kan lösas på plats, se punkt ovan)

Läs mer