Plan- & byggprojekt i Göteborg

Det finns planer om byggnation av bostäder vid Bohusgatan (gamla brandstationen).
”Planen syftar till att möjliggöra en förtätning med bostäder i tre byggnadsvolymer”

Läs mer på goteborg.se

 

Mvh
Styrelsen

Johannes Hulter (S) tycker till om Heden

 ”Låt Heden bli testarena för den hållbara blandstaden. Vi vill se en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsdel växa fram på Heden. Den ska kunna fungera som testarena för andra stadsprojekt, exempelvis den nya Älvstaden”

Läs mer på GP.se

Helene Odenjung (FP) vill öka byggandet

”….. Hur mycket av de kommunala bostadsbolagen skulle säljas vid ett maktskifte?
– Jag har en ganska pragmatisk inställning. Är det så att hyresgästerna vill ombilda till bostadsrättsförening så tycker jag vi ska underlätta för det. Men det är inget egenvärde att sälja av hyresrätter….”

Läs mer på GP.se

”Så ska Göteborg växa”

”Runt 50 000 nya bostäder fram till år 2035. Det föreslår den nya utbyggnadsplanen för
Göteborg. Nu behövs politiska beslut och byggvilja för att planerna ska bli verklighet.”

Läs mer på GP.se

Mvh
Styrelsen

Hyresrätter ska bli bostadsrätter

En del av allmännyttans hyreslägenheter ska omvandlas till bostadsrätter för att finansiera upprustningen av miljonprogrammen. Det är ett av de konkreta förslagen när verksamheten i de kommunala bolagen ska effektiviseras.

Läs mer om detta på GP.se 

Mvh
Styrelsen