Föreningen

Bostadsrättsföreningen Öster om Heden bildades 2005. Syftet är att förvärva kvarterets
fastigheter och därigenom medverka till ökad trivsel och god ekonomi i boendet.
Flera ledande företrädare (fp och m) i den nuvarande ägarens styrelse har uttalat
sig positivt för en ombildning till bostadsrätt.