Styrelsen

På  årsmötet den 21:e  Maj 2019  valdes

John Fredenhag (Kassör)
Robert Szwabowicz
Marianne Aase(Ordförande)