Trappombud

Att vara trappuppgångsombud innebär många viktiga uppgifter, inklusive att vara styrelsens ”förlängda arm” gentemot medlemmarna.
Trappuppgångsombud erhåller även underhandsinformation från styrelsen och styrelse och trappuppgångsombud träffas.
En viktig uppgift är medlemsrekrytering och hålla medlemsmatrikeln ajour samt att ta kontakt med nyinflyttade.
Är detta något som ni kan tänka er att göra så skicka ett mail till:  styrelsen@brfosteromheden.se

Mvh
Styrelsen