Valberedningen

På årsmötet den 21:e Maj 2019 återvaldes
Jukka Roth Lauronen