Medlemskap

Medlemskap i Brf Öster om Heden sker genom insättning av 150 kr till föreningens
konto hos Nordea clearingnummer 4010 kontonummer 1758290.
Ange namn, adress, Bostadsbolagets tresiffriga lägenhetsnummer och gärna e-post på inbetalningen.
Detta är en inträdesavgift som man endast betalar en gång.
Årsavgiften i föreningen har alltsedan år 2005 varit noll kronor.

Det är av mycket stor vikt att alla boende är medlemmar som stödjer vårt arbete och
föreningens mål att förvärva kvarteret Öster om Heden så snart förutsättningarna
föreligger, dvs ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Mvh
Styrelsen